Jeg har blandt andet været med til at udvikle og fremstille undervisningsmateriale til sommerskoler afholdt af Ungdommens Naturvidenskabelige forening (UNF). Herudover har jeg deltaget i andre samarbejder, skrevet bidrag til lærebøger og meget andet. Det er et af mine mål at få gjort så meget af det materiale, som jeg er med til at udarbejde tilgængeligt for dem, der måtte være interesserede.
Det er desværre ikke det hele der er egnet til direkte distribution i sin nuværende form, og der er også altid spørgsmål om rettigheder, men jeg vil bestræbe mig på at holde denne liste opdateret, efterhånden som jeg finder ud af hvordan det skal gøres.

Retsmedicin i naturfagsundervisingen: Sagen opklaret

I 2011 afholdt UNF sommerskolen Kriminal Camp der havde retsmedicin, retskemi og kriminalteknik som overordnede temaer for undervisning i fysik, kemi og biologi. Ud fra materiele fremstillet til sommerskolen udviklede Linda Ahrenkiel og jeg selv et elevkompendie og en lærervejledning, med det formål at gøre forløbene og materialet fra sommerskolen tilgængeligt og anvendeligt på gymnasialt niveau. Materialet er udgivet af SDU og kan hentes på hjemmesiden Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Lærings Skriftserie

Elevkompendium som pdf
Lærervejledning som pdf

CSI i felten: På sporet af naturvidenskaben

CSI i felten: På sporet af naturvidenskaben er en workshop eller klasseaktivitet hvor deltagerne inddrages i opklarignen af en fingeret forbrydelse ved at hjælpe med at behandle sporene fundet på gerningsstedet og undersøge eksempelvis dødstidspunkt.

Materialet til workshoppen består af en lærervejledning og en Power Point præsentation, inklusive vejledning og kommentarer til anvendelsen, og disse kan downloades her.