Kemikere er jo på mange måder et sært folkefærd — men for udenforstående er deres mærkeligste karaktertræk ofte deres modvilje mod at regne i vægte, men i stedet insistere på et mærkeligt mål for stofmængde som de kalder mol. Det har intet at gøre med melankolsk musik eller små lådne gravedyr.

Men hvad er det så?

En mol er sådan set bare et antal — et stort antal, javist, men bare et antal — nærmere bestemt et antal atomer eller molekyler. Hvor stort det præcist er og hvorfor kommer jeg tilbage til.

Men hvorfor bruge antal i stedet for masse? Jo, det er såmænd fordi der er forskel på hvor store atomer og molekyler er, og derfor forskel på hvor mange der er plads til i fx 1 gram stof.

Når man eksempelvis skal planlægge en reaktion mellem to stoffer, så skal man jo helst have lige mange molekyler af hver slags (hvis de reagerer 1:1, i hvert fald) — for ellers så går der jo nogle til spilde, som ikke har nogen at reagere med, og sådan en fest har vi jo alle været til. Det er ikke sjovt.

Da molekyler og atomer vejer utroligt lidt, så har man valgt at man altid betragter et forholdsvist stort antal af dem ad gangen, og det kalder man så en mol.

Definitionen af en mol er “Det antal atomer der er i præcis 12 gram kulstof-12”. Det er en lidt tilfældig definition, der, som altid, mest er afhængig af hvad man lige havde adgang til og forstod på det tidspunkt hvor man lavede den, men det er jo sådan set lige meget hvordan man definerer det — det vigtige er at det giver os en hurtig måde at tælle atomer og molekyler på, så vi kan afstemme vores reaktioner.

Men hvor mange er det så?

Det er et meget stort tal, som man også kalder Avogadros tal, efter  Amedeo Avogadro, og det er (cirka) \[6,02 \cdot 10^{23}\] Og her bliver det pludselig heldigt at atomer og molekyler er så små, for Avogadros tal er råddent stort!

Fx vil et mol sandkorn veje i størrelsesordenen 600.000.000.000.000 Tons — hvorimod et mol vandmolekyler vejer ca 18 gram.

Principielt kunne vi bare definere at molen var “en milliard milliarder” eller noget lignende, men så skulle vi til at ændre molvægtene på alle stofferne, og nu har vi jo efterhånden vænnet os til at atomer vejer cirka det samme per mol som deres antal kernepartikler…

\Worm — Molnisse