I dag troede jeg jeg skulle skrive om enheden for ladning, Coulomb, fordi det var en af de grundenheder jeg manglede, og jeg havde en eller anden ide om at den sikkert var defineret ret simpelt. Det viser sig imidlertid at den ikke er en grundenhed, men er baseret på elektrisk strømstyrke, så det må vi jo hellere lige få styr på!

Enheden for strømstyrke, Ampere, opkaldt efter André-Marie Ampère er, som så mange andre enheder, defineret lidt spøjst.

En ampere er “Den konstante strømstyrke, der, når den løber igennem to uendeligt lange, uendeligt tynde, parallelle ledere placeret en meter fra hinanden i vakuum medfører en tiltrækning mellem dem på 200 nanonewton per meter.”

Det er jo helt umuligt at forholde sig til i praksis, og det viser sig da også at hvis man graver lidt i det, så er denne definition i nogen grad afledt af en ældre, hvor en ampere er den strømstyrke der under standardiserede forhold kan udfælde 0.001118000 gram sølv fra en givet sølvnitratopløsning.

Denne oprindelige “internationale ampere” er lidt fejlbehæftet, men ret tæt på. Elektrokemi er egentlig en ret smart måde at måle strømstyrke på, ved hjælp af en vægt, men det bliver ikke så meget mere håndgribeligt.

Hmmm… Strømstyrke er jo i sidste ende et mål for hvor mange elektroner man kan få most gennem en leder på en given tid, men elektroner er også lidt svære at fange og dermed også at forholde sig til — især når man ser på hvor mange milliarder milliarder af dem vi skal flytte, bare for at tænde vores mobiltelefon…

Okay. Jeg er træt! Jeg giver op! Jeg burde nok have startet med ladningen alligevel. De hører jo meget nært sammen, og i virkeligheden synes jeg man burde have defineret ladningsmængde ud fra elementarladningen og avogadros tal, i stedet for ud fra strømstyrke, som så igen er defineret ud fra kræfter på uendeligt lange ledere i vakuum…

Jeg er i virkeligheden  ikke sikker på at jeg forstår rationalet bag at gøre som man gør, og måske er der ikke andet end “det var den rækkefølge vi opdagede det i / kom til at tænke over det”. Det er jo også okay, og ofte noget af det der gør det lidt sjovt at grave i og forsøge at forstå hvorfor ting er som de er. :-)

Vi prøver at se på elektrisk ladningsmængde i morgen…

\Worm — konfusnisse