Vi har godt nok kun fået defineret 3 af de syv grundenheder for SI-systemet, men resten er specialiserede i en eller anden grad, eller kræver mere tid/overblik end jeg lige har her i aften, så i stedet vil jeg se lidt på enheden for kraft, nemlig Newton, [N] — opkaldt efter Sir Isaac, der jo ikke kun formulerede sammenhængen mellem masse og tiltrækning i form af tyngdekraft, men også opfandt integralregningen og fandt/beskrev en masse andre grundlæggende sammenhænge i den klassiske fysik.

Sammenhængen mellem hans lovmæssigheder og enheden der bærer hans navn ses nok tydeligst ved at betragte Newtons anden lov: \[ \vec{F} = m\vec{a}\] Der jo siger at kraften, F, på et legeme, er givet ved produktet af legemets masse og dets acceleration.

Et legemes acceleration er jo ændringen i hvor hurtigt det bevæger sig, pr tid. Hvor hurtigt noget bevæger sig beskriver hvor langt det flytter sig per tid. herved får vi at enheden for stedet legemet er må være meter, hastigheden hvormed det bevæger sig bliver meter per sekund. Så langt, så godt.

Det bliver matematisk logisk, men måske ikke helt intuitivt tydeligt, at ændringen i hvor hurtigt legemet bevæger sig, pr tid, så bliver (meter per sekund) per sekund, eller meter per sekund i anden, også skrevet \(\frac{m}{s^2}\). Nu har vi en enhed for acceleration.

Masse ved vi allerede har (grund)enheden kilogram, så ergo bliver enheden for kraft så masse gange acceleration, eller \(kg\cdot\frac{m}{s^2}\) .

Men det er sådan en klodset enhed, og vi vil jo gerne ære Sir Isaac, så derfor kalder vi denne for “Newton” og indfører betegnelsen “N”. På matematisk: \[N \equiv kg\cdot\frac{m}{s^2}\] Det sjove lighedstegn betyder bare “Er det samme som”.

Hver gang vi snakker om en kraft på 1 Newton, snakker vi altså om en kraft der kan accelerere en vægt på 1kg på en sådan måde at dens hastighed øges med 1 meter per sekund, hvert sekund. Som sædvanligt regner vi med vakuum og ingen tyngdekraft eller friktion eller andre besværlige features fra den virkelige virkelighed.

Nu har vi fået defineret en størrelse for hvor stor en kraft er. Nu mangler vi at få den til at lave noget arbejde. Mere om det i morgen.

\Worm — Newtons[k] Nisse