Normalt afholder jeg mig jo gerne fra at diskutere tro og religion på disse sider1, men det er jo jul, og mange af os har jo en eller anden ide om at i hvert fald juleevangeliet, og måske “Dejlig er den himmel blå” hører højtiden til. Så har vi leget gode firehjulskristne og så er det ligesom dét.

Men før man begynder at kalde bibellæsning uforeneligt med nørdning, så bør man naturligvis læse om det, og her springer især en passage fra Daniels bog (Kapitel 1:10-16) i øjnene.

Her ser man nemlig hvad der må formodes at være verdenshistoriens første dokumenterede kliniske forsøg. Bevares, både protokollen og afrapporteringen er temmelig summarisk, men konceptet holder:

Daniel synes ikke at kongens forplejning er den bedst muligt for ham og hans mænd, og han foreslår derfor at de opstiller et forsøg hvor de får lov at spise som de vil, og kongens mænd fortsætter med at spise fra det kongelige taffel. Efter 10 dage sammenligner de deres udseende og finder ud af at Daniel havde ret, hans mænd ser sundere ud — og følgelig får de lov at fortsætte, da det jo tydeligvis er bevist at han havde ret.

Nebukadnesar var tydeligvis lydhør overfor evidens og hans hofchef villig til at opstille forsøg. Måske et eksempel til efterfølgelse i moderne politik?

Naturligvis skal man altid være varsom når man designer forsøg, og huske at tale med den tammeste statistiker man kan finde, inden man går i gang, men det er jo de detaljer, hvor Djævelen efter sigende har bolig.

Som en lille anekdote til at underbygge at man skal være varsom med at tage fejl af korrelation (altså det at noget følger hinanden) og kausation (at ét medfører noget andet) kan nævnes det faktum at i Storbritannien blev kartofler på et tidspunkt påstået at være et potent elskovsmiddel! 

Ja, nu ved jeg ikke hvordan mine ærede l[æø]sere har det, men personligt har jeg svært ved at forestille mig et fødemiddel der er mere ordinært og, ja — decideret usexet. Praktisk, velsmagende, alsidig og mange andre positive ting, javist, men det er i hvert fald ikke kartoffeltilbehøret der på noget tidspunkt har givet mig lyst til en middagsgæst.

Ikke desto mindre var der jo et klart “bevis”: Efter kartoflens indførelse og store succes i Irland fik irerne mange flere børn! 

Så er den ged vel barberet? Ja, det skulle man tro, hvis ikke det lige var for det “lille” faktum at det er svært at formere sig og holde eventuelt afkom i live, når man er under- og fejlernæret, hvilket var en meget udbredt tilstand før kartoflens udbredelse — og under den efterfølgende hungersnød, da kartoffelhøsten var nærmest ikke-eksisterende sidst i 1840erne.

Så det virkede jo som en logisk slutning at når flere kartofler medfører flere børn, så må det jo være fordi den er befordrende for denne næstsværeste drift at styre2 — når man ikke har hele datasættet, der også involverer ernæringstilstand, generelt, socio-økonomisk status og andre væsentlige faktorer.

\Worm — datanisse


  1. Måske fraregnet debatter om Vim vs. emacs og Linux/OS X/Windows. 

  2. Den sværeste er jo som bekendt togdriften.