Sært barn har mange navne, som jeg personligt kan skrive under på, og som mange andre nørder er jeg i høj grad drevet af “Det lune brune”, “Varm, brun kolloid suspension af næsten ubestemmelig karakter”, “Black Power”, “Brændstof til sjælen” eller slet og ret “Kaffe”.

Det var netop mens jeg sad og flikkede et indlæg sammen at jeg følte mit koffeinspejl falde til kritiske niveauer, og derfor måtte fremstille mig en balje kaffe inden jeg forvandledes til en ged (for nu at parafrasere JS Bach)

Da jeg undertiden anvender den lyophiliserede (jaja, det er bare et fint ord for frysetørret, og hvad så?) art af denne nektar stod jeg og faldt lidt i staver mens jeg omrørte den varme drik. Hvorfor? Jo fordi det faktisk lød sådan her: (Jeg håber min indlejring virker)

Hvad er der specielt ved dét, spørger du måske? Jo, bemærk hvordan tonehøjden på teskeens “klink” mod koppen ændrer sig, og forskydes mod en højere tone, efterhånden som tiden går. Det tog mig lidt filosoferen at finde ud af hvorfor, og jeg kunne ikke lige finde ud af hvordan jeg foldede et spektrogram der viste udviklingen som funktion af tid, så jeg vil nøjes med den kvalitative forklaring.

Tonehøjden på “klinket” er en funktion af lydens hastighed gennem systemet. Lyd bevæger sig meget hurtigere gennem faste og flydende stoffer end gennem luft, og sådan lidt firkantet formuleret: Jo større massefylde noget har, jo hurtigere bevæger lyden sig igennem det, og jo højere en tone vil det give, når det slås an. Det er derfor en stålbjælke har en højere grundtone end en træbjælke, når man slår på den.

Men hvad har det nu at gøre med kaffen? Jo, for når man rører pulveret ud i vandet, så frigives der også en masse luft fra kornene i kaffen, og denne luft opløses eller opslemmes i vandet, hvorved lydens hastighed sænkes, og grundtonen for kaffekoppen bliver lavere. Over de næste 30-60 sekunder uddrives denne luft så igen — den er ikke ret opløselig i det meget varme vand/kaffe, og dermed stiger systemets resonansfrekvens igen. Keine hexerei, nur behändigkeit. Men stadig et ret sjovt eksempel på et dynamisk system, der kan undersøges med en kop, en teske og et par ører…

Smut så ud og lyt til jeres varme drik!

\Worm — koffeinnisse