Nisser kan jo trylle, og der er jo nok næppe nogen trylleformular der er mere ikonisk end “Hokus Pokus” — der er ikke rigtig nogen der kan blive enige om hvor det kommer fra, men det mest sandsynlige er at det er en forvanskning af latin “Hoc est corpus meum” — “Dette er mit legeme”, ordene der bruges til at markere at ved en eller anden form for mirakel bliver den lille, tørre kirkechip man får udleveret under altergangen transsubstantieret til Jesu legeme.

Implikationerne af at på denne måde at dyrke kannibalisme i kirken skal jeg lade stå uovervejet hen, men det slog mig at der jo faktisk ER en lille smule Jesus i både oblater og altervin… Men hvor meget?

Lad os regne på altervinen, det er trods alt det letteste. Antagelser: Jesus vejede 80 kg og bestod af vand. Det gør altervinen i øvrigt også. Altså består af vand. Siden det er ret lang tid siden han døde er alle atomerne jævnt fordelt i alle mennesker og hele atmosfæren, verdenshavene og jordskorpen.

Jesus indeholdt: \(\frac{80kg}{18\frac{g}{mol}}\cdot 3\frac{atomer}{molekyle} \cdot 6 \cdot 10^{23} mol^{-1} = 8\cdot 10^{27} \approx 10^{28} atomer\)

Verdenshavene vejer ca. \(10^{21} kg\)

Jordskorpen vejer ca. \(10^{19}kg\)

Atmosfæren vejer ca. \(10^{18}kg\)

Syv milliarder mennesker á 70 kg vejer ca \(10^{11} kg\)

Vi kan altså se bort fra alt andet end verdenshavene, ud af hvilke en snaps altervin udgør \(\frac{20 g}{10^{21}kg} \approx \frac{1}{10^{23}}\)

Ganger vi nu med antallet af Jesus-atomer får vi \(10^{28} \cdot \frac {1}{10^{23}} = 10^5\).

Altså indeholder en snaps altervin helt automatisk ca 100.000 Jesusatomer, med en samlet vægt i størrelsesordenen attogram. Ingen grund til at påkalde sig mirakler og andet hokus-pokus!

\Worm — besvægelsesbetvinger.