En gang som barn så jeg i Anders And at Georg Gearløs havde følgende slogan hængende i sit værksted:

“Det umulige klarer vi med det samme. Mirakler tager lidt længere tid”

Det har jeg i al ubeskedenhed siden taget til mig.

Uden at det behøver at degenerere til en abstrakt filosofisk diskussion om Dr. Manhattans “Termodynamiske mirakler” i en (pseudo)deistisk kosmogeni kan vi jo godt prøve at definere et mirakel og se hvad det har af implikationer for den verden vi lever i.

Hvis vi prøver at holde guddommelige væsener ude af det, og alene ser på et “mirakel” som en (positiv) hændelse der ikke er forbudt indenfor Reglerne1 men bare er utroligt usandsynlig, så behøver vi ikke andet end at gætte en sandsynlighed.

Hvis vi sætter den sandsynlighed til én til en million2 pr. menneske pr. dag, så lyder det måske ikke så voldsomt — det er stadig mere væsentligt mere sandsynligt at opleve et mirakel, end at vinde i lotto, men det betyder samtidig at hvert individuelle menneske i gennemsnit oplever ét mirakel pr. ca 2738 år, eller ca. 0,03 mirakler (30 millirakler?) pr liv.

Det lyder jo sådan set meget rimeligt, selvom datagrundlaget for at lave en sammenligning med litteraturen er frygtelig lille, og sjældent har været underkastet peer-review.

Ikke desto mindre er vi jo utroligt mange mennesker på denne jord — ca. 7 milliarder, så selv med denne, umiddelbart utroligt lille sandsynlighed for at opleve et mirakel, kan vi nok med god samvittighed anvende de store tals lov og beregne at så vil det i gennemsnit ske for 7000 mennesker hver eneste dag!

Naturligvis er hele grundlaget og påstanden om sandsynlighed noget jeg har trukket ud af den del af min anatomi der er højest når jeg plukker jordbær, men overvejelserne er gyldige i deres kontekst, og jeg synes det er en smuk tanke der måske kan holde kulden og mørket lidt fra døren.

\Worm — Maxwells dæmon nisse


  1. Ja, med stort begyndelsesbogstav. Det er dem der ikke under nogen omstændigheder kan brydes i den virkelige virkelighed, som vi forstår den lige nu. Maxwell, Boltzmann, Kelvin, Carnot etc. 

  2. Terry Pratchett er jo varm fortaler for at “Million to one chances crop up nine times out of ten” — men det er en helt anden diskussion om vores bias som observatører.