Her i denne glade, dejlige juletid er der jo en væsentlig overrepræsentation af fest og balfaldera, hvor indtag af snaps og stærkøl for mange spiller en væsentlig rolle, og naturligvis bør man lade alle automobiler stå under de lejligheder, med mindre de er lange og udstyret med et rutenummer eller der står “TAXA” på taget.1

Ofte melder flere spørgsmål sig dog alligevel i den forbindelse, hvoraf mange er en variant af “kan jeg køre til bageren efter morgenbrød?”.2

Heldigvis er det ret let at regne sin promille ud, og ja, jeg ved godt at der findes apps til smartphones der kan holde styr på det, men det er jo godt at vide hvordan det foregår — og hvis man ikke længere kan foretage beregningen på bagsiden af sit slips, så er der jo alligevel en hel del information at hente i det faktum. 

Her er jeg lige nødt til at sige at den følgende information alene er vejledende, om end korrekt efter min bedste overbevisning, og ikke bør stå alene i vurderingen af evnen til at fremføre motorkøretøj på betryggende vis. Kort sagt: Apply Brain! Og nu hvor CMA-udsagnet er af vejen, så lad os regne.

Ethanol optages fuldstændigt fra mave-tarmkanalen i løbet af ½–2 timer efter indtaget og fordeler sig jævnt i hele det såkaldte extracellulære volumen — altså populært sagt alt det vand man har i kroppen. Dette udgør ca. 0,65L per kg kropsvægt.

En (dansk3) genstand svarer præcist til 12g ethanol - eller én pilsnerøl. Da meget af det man drikker til en julefrokost er væsentlig stærkere er man nødt til at regne den præcise alkoholmængde ud — hvilket kan gøres på følgende måde: \[Alkoholmasse=Volumen \cdot \frac{Vol\%}{100} \cdot massefylde\]

Hvilket for en typisk guldøl (Royal export i dette tilfælde) giver: \[Alkoholmasse=330mL \cdot \frac{5,4}{100} \cdot 0,789 \frac{g}{mL} = 14g\]

Vejer man som undertegnede 90 kg, så er fordelingsvolumen altså: \[V_d=90kg \cdot 0,65\frac{L}{kg}=58 L\]

Min promille per guldøl bliver altså: \[\frac{14g}{58L} = 0,24\text{‰}\]

Nedbrydningen af alkohol foregår med konstant hastighed, og i min ungdom hørte jeg ofte at det tog cirka en time per genstand — i virkeligeheden er det tættere på 1½-2 timer afhængig af kropsstørrelse — eftersom leveren jo også er større i store mennesker, så har man flere enzymer til rådighed til at hjælpe én af med den selvpåførte forgiftning. 

Derfor bør man regne i promille per tid, i stedet for genstande. Ifølge den sædvanligvis pålidelige “Practical skills in  foresic science” foregår denne nedbrydning i gennemsnit med 0,18 promille i timen, men med et meget bredt variationsinterval mellem personer — således er 80% af alle personer i intervallet 0,1 promille i timen til 0,25 promille i timen.

Dette afhænger af genetik og tilvænning etc, men hvis man vil være HELT sikker, så kan man jo altid regne med 0,1 promille i timen.

Dette giver altså mig en forbrændingstid pr. guldøl på mellem 1,3 og 2,4 timer, idet jeg ikke tør regne med at jeg er over gennemsnit. Halvanden time er nok ikke HELT i skoven, så, men jeg har jo på den anden side heller ikke bil…

Hyg jer og pas godt på jer selv og hinanden!

\Worm — Ølnisse


  1. Og indbefatter en chauffør. Det er ikke en opfordring til at tage bussen i SÅ bogstavelig forstand. 

  2. Hvis det spørgsmål ikke melder sig angående promillen, så overvej om det burde være en del af dine overvejelser alligevel, grundet træthed. 

  3. Der er forskel på hvor store “genstande” er i forskellige lande. Sjovt nok er den danske en af de største jeg har set — det giver jo stof til eftertanke…